Kontakty ohľadom zahraničných pobytov

Erasmus+ fakultný koordinátor

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Erasmus+ fakultný administrátor

Mgr. Petra Vanáková
tel.: +421 41 513 6113
e-mail: petra.vanakova@fhv.uniza.sk

(Mgr. Lenka Kalúsová je na materskej dovolenke)

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline