Kontakty ohľadom zahraničných pobytov

Erasmus+ fakultný koordinátor

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Erasmus+ fakultný administrátor

Mgr. Lenka Kalúsová
tel.: +421 41 513 6113
e-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline