Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: bude upresnený neskôr

Online deň otvorených dverí

Dátum konania: 4. február 2022

Čas konania: 13:00 - 15:00

Viac informácií na stránke jednoduchomega.sk

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline