Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 6. február 2024
(konkrétny čas a miesto bude ešte upresnené)

 

 

 

Online deň otvorených dverí

Dátum konania: 5. marec 2024
(konkrétny čas bude ešte upresnený)

Viac informácií na stránke jednoduchomega.sk

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline