Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 7. februára 2020

Čas konania: 10:00

Miesto konania: Aula 5

Informačný plagát

Online deň otvorených dverí

Dátum konania: február - marec 2020

(konkrétny dátum a čas budú ešte upresnené)

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline