Aktuality

Pozvánka na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia FHV UNIZA, ktorá sa uskutoční 12. októbra 2022 o 10:00 hod. v aule BG2A1 Datalan - dekanka počas imatrikulácie udeľuje študentom fakulty dekanské voľno v čase od 10:00 – 13:00 hod.
(rozhodnutie dekanky č. 1/2022)


Úradné hodiny študijného oddelenia FHV UNIZA


Vyhlásenie doplňujúcich volieb člena študentskej časti Akademického senátu UNIZA


Vyhláška o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA


Akademický kalendár 2022/2023

Pýtajte sa, čo potrebujete vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries: pytasauchadzac@fhv.uniza.sk (uchádzač o štúdium) alebo pytasastudent@fhv.uniza.sk (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora_ina.jpg
© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline