Aktuality

Príkaz dekanky č. 2/2021 k zápisu študentov v bakárskych a magisterských študijných programov


V čase od 6. októbra 2020 do odvolania je príkazom rektora č. 15/2020, dodatkom č. 1 k príkazu rektora č. 15/2020, dodatkom č. 2 k príkazu rektora č. 15/2020príkazom rektora č. 3/2021 v záujme predchádzania šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na UNIZA prerušená prezenčná výučba na všetkých stupňoch štúdia - pedagogický proces a skúšanie budú okrem výnimiek prebiehať dištančnou alebo inou vhodnou formou


Študijné oddelenie je od 6. októbra 2020 počas epidemiologických opatrení zatvorené - nevyhnutné záležitosti sa vybavujú mailom, prípadne telefonicky


Na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na Žilinskej univerzite v Žiline vydal rektor univerzity príkaz rektora č. 9/2020, príkaz rektora č. 10/2020, dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 10/2020, príkaz rektora č. 12/2020, príkaz rektora č. 13/2020, príkaz rektora č. 14/2020, príkaz rektora č. 19/2020, príkaz rektora č. 1/2021, dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 1/2021, dodatok č. 2 k príkazu rektora č. 1/2021, dodatok č. 3 k príkazu rektora č. 1/2021, dodatok č. 4 k príkazu rektora č. 1/2021, dodatok č. 5 k príkazu rektora č. 1/2021, príkaz rektora č. 4/2021, dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 4/2021, dodatok č. 2 k príkazu rektora č. 4/2021príkaz rektora č. 7/2021


Akademický kalendár 2021/2022

Pýtajte sa, čo potrebujete v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries:  (uchádzač o štúdium) alebo (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora_ina.jpg
© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline