Aktuality

Dekanka udeľuje dekanské voľno všetkým študentom fakulty dňa 10. októbra 2023 v čase od 13:00 – 16:00 hod. v súvislosti s konaním slávnostnej imatrikulácie (rozhodnutie dekanky č. 2/2023)


Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (výsledky volieb)


Informácie o možnostiach štúdia v akad. roku 2024/2025


Akademický kalendár 2023/2024

Pýtajte sa, čo potrebujete vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries: pytasauchadzac@fhv.uniza.sk (uchádzač o štúdium) alebo pytasastudent@fhv.uniza.sk (študent FHV UNIZA)

Pozvánky a kurzy

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora_ina.jpg
© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline