Aktuality

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 15. marca 2023 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.


Vyhláška o doplňovacích voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA (výsledková listina a správa o priebehu volieb)


Informácie o možnostiach štúdia v akad. roku 2023/2024


Akademický kalendár 2022/2023

Pýtajte sa, čo potrebujete vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries: pytasauchadzac@fhv.uniza.sk (uchádzač o štúdium) alebo pytasastudent@fhv.uniza.sk (študent FHV UNIZA)

Pozvánky a kurzy

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora_ina.jpg
© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline