Aktuality

Prerušenie prezenčnej výučby na Žilinskej univerzite v Žiline je predĺžené do 31. mája 2020 (príkaz rektora č. 10/2020), organizácia štúdia počas letného semestra akad. roka 2019/2020 na UNIZA sa riadi príkazom rektora č. 7/2020 a dodatkom č.1 k príkazu rektora č. 7/2020


Príkaz dekanky č. 1/2020 k organizácii štátnych skúšok v 1. a 2. stupni štúdia v akad. roku 2019/2020 (harmonogram štátnych skúšok)


V súvislosti s mimoriadnou situáciou, preventívnymi opatreniami pri ochrane a znížení rizika šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, sa povinné kontroly štúdia pred štátnou záverečnou skúškou uskutočnia elektronicky. Elektronicky uzatvorený index môžu mať len študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia, ktorí budú mať absolvované všetky skúšky, budú ich mať zapísané vo svojich výsledkoch na e-vzdelávaní a idú obhajovať prácu v termínoch štátnych záverečných skúšok určených FHV UNIZA v akademickom roku 2019/2020. Osobná účasť študentov nebude pri kontrole štúdia potrebná.


EDIS – vydavateľské centrum UNIZA ponúka končiacim študentom možnosť online objednania väzby a tlače záverečnej práce - viac informácií o spôsobe online objednávky a online platby


Na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na Žilinskej univerzite v Žiline vydal rektor univerzity príkaz rektora č. 9/2020 a príkaz rektora č. 10/2020


Harmonogram akademického roka 2019/2020

Oznamy pre uchádzačov

Z dôvodu mimoriadnej situácie, s ktorou súvisí aj uzatvorenie škôl v SR, oznamujeme uchádzačom a uchádzačkám o štúdium na FHV UNIZA, že termín podávania prihlášok na štúdium je predĺžený do 31. mája 2020. K prihláške sa nepožaduje potvrdenie zo strednej školy (predloží sa dodatočne v deň zápisu). Prihlášky budú akceptované bez doloženia maturitného vysvedčenia (vysvedčenie sa predloží dodatočne v deň zápisu).


Prihlášky na magisterské štúdium je možné podávať do 31. mája 2020


Informácie o možnostiach štúdia v akad. roku 2020/2021

Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries:  (uchádzač o štúdium) alebo (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline