Aktuality

Oznam študijného oddelenia a úradné hodiny


Od 29. novembra 2021 prebieha pedagogický proces v záujme predchádzania šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na UNIZA dištančnou formou štúdia (v súlade s príkazom rektora č. 1/2022)


Predbežný zoznam poberateľov prospechového štipendia v akademickom roku 2021/2022 (metodické usmernenie č. 1/2021 o určení kritérií na priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2021/2022)


Príkaz dekanky č. 2/2021 k zápisu študentov v bakárskych a magisterských študijných programov


Akademický kalendár 2021/2022

Pýtajte sa, čo potrebujete v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries:  (uchádzač o štúdium) alebo (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora_ina.jpg
© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline