Aktuality

Dňa 5. decembra 2019 v čase 10:00-17:00 vyhlásila dekanka FHV UNIZA dekanské voľno (relevantný príkaz)


Predbežný zoznam poberateľov prospechového štipendia v akademickom roku 2019/2020 je zverejnený na nástenke pri študijnom oddelení FHV UNIZA


Výsledky doplňovacích volieb do Akademického senátu FHV UNIZA:


Informácie o možnostiach štúdia v akad. roku 2020/2021


Harmonogram akademického roka 2019/2020

Pozvánky a kurzy

Ponuka kurzov anglického jazyka určených pre študentov, pedagógov, ostatných zamestnancov UNIZA a širokú verejnosť


Ponuka kurzov ruského jazyka určených pre študentov, pedagógov, ostatných zamestnancov UNIZA a širokú verejnosť

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline