Aktuality

Z dôvodu konania prípravného kurzu pre 1. ročník Bc. štúdia bude študijné oddelenie FHV UNIZA od 21.09.2020 do 24.09.2020 zatvorené


Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia fakulta organizuje prípravný kurz, ktorý je bezplatný, ale povinný (21.-24. septembra 2020)


Príkaz dekanky č. 2/2020 k zápisu študentov bakalárskych a magisterských študijných programov do ďalšieho roku štúdia


Vyhlášky o voľbách do Akademického senátu FHV UNIZA:


Na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na Žilinskej univerzite v Žiline vydal rektor univerzity príkaz rektora č. 9/2020, príkaz rektora č. 10/2020, dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 10/2020, príkaz rektora č. 12/2020 a príkaz rektora č. 13/2020


Harmonogram akademického roka 2020/2021

Pozvánky a kurzy

Kurzy ruského jazyka (október – december 2020)


Kurzy latinského a francúzskeho jazyka (október – december 2020)

Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries:  (uchádzač o štúdium) alebo (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline