Aktuality

Prerušenie prezenčnej výučby na Žilinskej univerzite v Žiline je predĺžené až do odvolania, organizácia štúdia počas letného semestra akad. roka 2019/2020 na UNIZA sa riadi príkazom rektora č. 7/2020


Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA


Na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na Žilinskej univerzite v Žiline vydal rektor univerzity príkaz rektora č. 6/2020 a dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 6/2020


Harmonogram akademického roka 2019/2020

Oznamy pre uchádzačov

Z dôvodu mimoriadnej situácie, s ktorou súvisí aj uzatvorenie škôl v SR, oznamujeme uchádzačom a uchádzačkám o štúdium na FHV UNIZA, že termín podávania prihlášok na štúdium je predĺžený do 30. apríla 2020. K prihláške sa nepožaduje potvrdenie zo strednej školy (predloží sa dodatočne v deň zápisu). Prihlášky budú akceptované bez doloženia maturitného vysvedčenia (vysvedčenie sa predloží dodatočne v deň zápisu).


Informácie o možnostiach štúdia v akad. roku 2020/2021

Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries: pytasauchadzac@fhv.uniza.sk (uchádzač o štúdium) alebo pytasastudent@fhv.uniza.sk (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline