Aktuality

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.


Vyhláška o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu FHV UNIZA


Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline


Harmonogram akademického roka 2019/2020
Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram podujatí v akademickom roku 2018/2019

Pozvánky a kurzy

KAJ FHV UNIZA ponúka 10-týždňový jazykový kurz s názvom Spoken English in Business

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline