Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúci katedry

doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
kancelária: AC314
tel.: +421 41 513 6340
e-mail: marian.grupac@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AC318
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

Členovia katedry

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

kancelária: AD306
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
prof. Ing. Matilda Drozdová, CSc.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Mgr. Vladimír Filip, PhD.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
Ing. Adam Hnat, PhD.
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.
doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Mgr. Matej Somr, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

Ing. Martin Bereta

kancelária: AC319
tel.: +421 41 513 6346
e-mail: martin.bereta@fhv.uniza.sk

Mgr. Tomáš Hládek
Mgr. Kristína Husáková
Mgr. Dominika Chládeková
Mgr. Dominik Maček
Mgr. Daniel Stehlík

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.

Externí spolupracovníci

Mgr. Ondrej Híreš
Ing. Mgr. Alžbeta Kanáliková, PhD.
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Ing. Veronika Pirošík Mešková
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline