Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúci katedry

Mgr. Marián Grupač, PhD.
kancelária: AC314
tel.: +421 41 513 6340
e-mail: marian.grupac@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AD308
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

Členovia katedry

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

kancelária: AC318
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Mgr. Vladimír Filip, PhD.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
Mgr. Marián Grupač, PhD.
Ing. Adam Hnat, PhD.
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

Ing. Martin Bereta
Mgr. Tomáš Hládek
Mgr. Kristína Husáková
Mgr. Dana Chalupeková
Mgr. Dominika Chládeková
Mgr. Dominika Orlová
Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Matej Somr
Mgr. Alena Valjašková

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline