Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúci katedry

Mgr. Marián Grupač, PhD.
kancelária: AC314
tel.: +421 41 513 6340
e-mail: marian.grupac@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AD308
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

Členovia katedry

PaedDr. Silvia Antolová, Ph.D.

kancelária: AC311
tel.: +421 41 513 6343
e-mail: silvia.antolova@fhv.uniza.sk

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Mgr. Vladimír Filip, PhD.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
Mgr. Marián Grupač, PhD.
Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Tomáš Hládek
Ing. Adam Hnat
Mgr. Kristína Husáková
Mgr. Dana Chalupeková
PhDr. Júlia Marcinová
Mgr. Dominika Orlová
Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Matej Somr
Mgr. Alena Valjašková

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
Mariana Švehlová
© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline