Zoznam vedeckých časopisov FHV UNIZA

Acta Humanica

vedecký časopis, ktorý prijíma všetky príspevky z oblasti spoločensko-vedných disciplín s pedagogickým zameraním v slovenskom/českom a anglickom jazyku

ISSN 1336-5126
periodicita: 3x ročne
web: fhv.uniza.sk/actahumanica

Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, zameraný tiež na popularizáciu kultúrneho dedičstva a nových médií

ISSN 1339-­777X
periodicita: 2x ročne
web: fhv.uniza.sk/mkd_revue

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline