Zoznam vedeckých časopisov FHV UNIZA

Acta Humanica

vedecký časopis, ktorý prijíma všetky príspevky z oblasti spoločensko-vedných disciplín s pedagogickým zameraním v slovenskom/českom a anglickom jazyku

ISSN 1336-5126
periodicita: 3x ročne
web: fhv.uniza.sk/actahumanica

Journal of Interdisciplinary Philology

interdisciplinary journal whose primary objective is to fulfill the need for thorough discussion of research results in disciplines relevant to Linguistics and Literary Studies and to contribute towards the wide diffusion of scientifically sound contributions in this domain

ISSN 1338-0591
periodicita: 2x ročne
web: fhv.uniza.sk/jip

Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, zameraný tiež na popularizáciu kultúrneho dedičstva a nových médií

ISSN 1339-­777X
periodicita: 2x ročne
web: fhv.uniza.sk/mkd_revue

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline