Postup pri vybavovaní učiteľskej mobility

Učiteľ si vyberie zahraničnú univerzitu podľa študijného programu TU.

Vyplní si Program výučby (v prípade, že ide do ČR, vyplní Program výučby v SJ, v prípade, že sa jedná o ostatné krajiny, vyplní Program výučby v angličtine). Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín (napríklad aj počas jedného dňa).

Vyplnený program výučby zašle učiteľ emailom na zahraničnú univerzitu a dohodne si podmienky učiteľskej mobility. Požiada o spätné zaslanie potvrdeného programu výučby. Po získaní potvrdeného Programu výučby ho učiteľ spolu s vyplnenou prihláškou doručí do stanoveného termínu na Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy (AD313).

Všetky potrebné informácie tykajúce sa dokumentov pred vycestovaním a po návrate z pobytu nájdete TU.

Mobilita pre administratívnych pracovníkov

Zamestnanec si vyberie zahraničnú univerzitu, kde bude absolvovať školenie. Vyplnený program mobility- školenia zašle zamestnanec emailom na zahraničnú univerzitu a dohodne si podmienky a termín školenia. Požiada o spätné zaslanie potvrdeného programu školenia. Po jeho získaní ho zamestnanec spolu s vyplnenou prihláškou doručí do stanoveného termínu na Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy (AD313).

Všetky potrebné informácie tykajúce sa dokumentov pred vycestovaním a po návrate zo školenia nájdete TU.

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline