Doktorandské študijné programy

Odbor mediálne a komunikačné štúdiá

mediamatika a kultúrne dedičstvo
denná/externá forma štúdia

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline