Katedra filozofie a religionistiky

Členovia katedry

Ing. Marica Mazůreková

kancelária: AC216
tel.: +421 41 513 6376
e-mail: marica.mazurekova@fhv.uniza.sk

Mgr. Jakub Švec, PhD.
ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

Kontakt

e-mail: kfr@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kfr

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline