Katedra filozofie a religionistiky

Členovia katedry

doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.

kancelária: AC215
e-mail: jozef.matis@fhv.uniza.sk

Ing. Marica Mazůreková
doc. PhLic. Mgr. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
Mgr. Jakub Švec, PhD.
ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

Kontakt

e-mail: kfr@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kfr

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline