Katedra filozofie a religionistiky

Poverený vedením KFR

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
kancelária: AC220
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: rudolf.dupkala@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

PhDr. Marek Grejták
kancelária: AC215
tel.: +421 41 513 6391
e-mail: marek.grejtak@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kfr@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kfr

Členovia katedry

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

kancelária: AC220 
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: rudolf.dupkala@fhv.uniza.sk

PhDr. Marek Grejták
prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
Ing. Marica Mazůreková
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline