Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Ing. Adam Hnat, PhD.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • Mgr. Eva Leláková, PhD.
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • Mgr. Veronika Mažgutová, PhD.

Študentská časť

 • Samuel Haas
 • Mgr. Tomáš Hládek
 • Mgr. Dominika Chládeková
 • Martina Jombíková
 • Bc. Daniel Stehlík

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Mgr. Marián Grupač, PhD.
Samuel Haas
Mgr. Veronika Mažgutová, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

predseda
predseda študentskej časti
podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti
podpredsedníčka pre študijné záležitosti

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline