Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Ing. Adam Hnat, PhD.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • Mgr. Eva Leláková, PhD.
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.

Študentská časť

 • Samuel Haas
 • Mgr. Dominika Chládeková
 • Bc. Bronislava Majerčíková
 • Mgr. Daniel Stehlík
 • Bc. Michaela Uličná

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

docx. Mgr. Marián Grupač, PhD.
Samuel Haas
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

predseda
predseda študentskej časti
podpredsedníčka pre študijné záležitosti

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline