Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
 • Mgr. Eva Augustínová, PhD.
 • PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
 • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Študentská časť

 • Michaela Bodingerová
 • Bc. Kristína Husáková
 • Bc. Damián Michalco
 • Bc. Michal Moravec
 • Daniel Stehlík
 • Bc. Natália Žitníková

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Bc. Damián Michalco
PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
PhDr. Marek Grejták
PaedDr. Silvia Antolová, PhD.

predsedníčka
predseda študentskej časti
podpredseda pre legislatívne záležitosti
podpredseda pre študijné záležitosti
podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline