Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Ing. Adam Hnat, PhD.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • Mgr. Eva Leláková, PhD.
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • Mgr. Veronika Mažgutová, PhD.

Študentská časť

 • Samuel Haas
 • Mgr. Dominika Chládeková
 • Bc. Martina Jombíková
 • Bronislava Majerčíková
 • Mgr. Daniel Stehlík
 • Michaela Uličná

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

docx. Mgr. Marián Grupač, PhD.
Samuel Haas
Mgr. Veronika Mažgutová, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

predseda
predseda študentskej časti
podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti
podpredsedníčka pre študijné záležitosti

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline