Aktuality

Oxico seminár

27. november 2023

Oxico seminár 9.11. 2023

Pozvánka na eTwinning seminár

27. november 2023

Pozvánka na eTwinning seminár pre študentov 1.roč. Mgr. št.programu: učiteľstvo AJ/Vk0 - 3.októbra 2...

.

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421/41/513 6119
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk 

49°12'13.7"N
18°45'21.7"E

 

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login