Katedrová knižnica - LA

Vypožičanie titulu možné len po registrácii v UK UNIZA.

Vyhľadanie konkrétneho titulu je možné aj cez katalóg UK UNIZA cez čiastkovú knižnicu kde vyberiete označenie LA.

Ako vyhľadať tituly čiastkovej knižnice KMKD ?

  • prejdite na adresu www.ukzu.uniza.sk
  • použite odkaz Elektronický katalóg OPAC (druhá položka - oranžové menu)
  • zvoľte rozšírené vyhľadávanie
  • v časti čiastková knižnica zvoľte LA | katedra anglického jazyka a literatrúry, FHV
  • stlačiť tlačidlo "Hľadať"

Ako vyhľadávať v katedrovej knižnici

Ako vyhľadávať v katedrovej knižnici

Katedrová knižnica disponuje cca. 1800 titulmi a okrem knižných titulov má aj elektronické publikácie.

Správca katedrovej knižnice: PaedDr. Marta Lacková, PhD.

Telefón:+421 41 513 6412

E-mail: marta.lackova@fhv.uniza.sk

Kde: AC 028

Otváracie hodiny: po dohode so správcom

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login