Vedenie Katedry anglického jazyka a literatúry

Vedúca katedry

Mgr. Eva Leláková, PhD.
kancelária: AC027
tel.:+421 415 136 6400 
e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
kancelária: AC020
tel.:+42141 513 6183
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login