Publikačná činnosť r. 2000
  1. Metodika hodnotenia efektívnosti investícií / Ondrej Buček a kol.. - Žilina : ŽU F PEDaS KŽD, 2000. - 75 s.
   [Spoluautori: Majerčák, Jozef ; Pečený, Zdeněk ; Ferenc, Daniel ; Bučková, Milada ; Tomová, Anna]
  2. Language skills development and Internet [Zdokonaľovanie jazykových znalostí a Internet] / Milada Bučková.
   In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 2. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-780-3. - S. 265-268.
  3. Enhancing the quality of staff [Zvyšovanie kvality učiteľského zboru] / Mária Karabinová, Zdeněk Dvořák, Milada Bučková.
   In: Quality assurance methods in higher education. The case of Slovakia : report from TEMPUS project no. JEP 12013-97. - Turku: Abo Akademi University, 2000. - ISBN 952-12-0616-0. - S. 57-79.
  4. Quality aspects and evaluation of research activities [Kvalitatívne aspekty a hodnotenie výskumu] / Zdeněk Dvořák, Mária Karabinová, Milada Bučková.
   In: Quality assurance methods in higher education. The case of Slovakia : report from TEMPUS project no. JEP 12013-97. - ISSN 0358-5654. - Turku: Abo Akademi University, 2000. - ISBN 952-12-0616-0. - S. 179-192.
  5. Počítač - nie ľudský ale nie neľudský partner vo vyučovaní odbornej angličtiny / Anna Hlavňová.
   In: Zborník vedeckých prác z Medzinárodných vedeckých dní 2000 : sekcie Ekonomická informatika, Účtovníctvo a financie, Dimenzie interkultúrnej komunikácie. 3. diel. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. - ISBN 80-7137-717-1. - S. 332-335.
  6. Manažovanie turistického ruchu / Martin Mizla, Anna Hlavňová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2000. - 55 s. : obr., tab. - ISBN 80-7100-802-8.
  7. English is easy with multimedia [S multimédiami je angličtina ľahká] / Anna Hlavňová.
   In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 2. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-780-3. - S. 259-262.
  8. Komunikatívna kompetencia ako prvok komunikaktívneho prístupu vo výučbe / Anna Hlavňová, Vladimír Hlavňa.
   In: KOKA 2000 : 31. medzinárodná konferencia katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škôl. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-736-6. - S. 3-8.
  9. Tourism - passport to development? [Turistika - cesta k rozvoju?] / Anna Hlavňová.
   In: Excellence of territory - Project and ambitions : international workshop. - Žilina: University of Žilina, 2000. - ISBN 80-7100-765-X. - S. 155-161.
  10. The Focus of Translation in ESP / Gašparíková - Maleková, D. MI 2000, Žilina 2000, ISBN 80-7100-780-3
Publikačná činnosť r. 2001
Publikačná činnosť r. 2002
Publikačná činnosť r. 2003
Publikačná činnosť r. 2004
Publikačná činnosť r. 2005
Publikačná činnosť r. 2006
Publikačná činnosť r. 2007
Publikačná činnosť r. 2008
Publikačná činnosť r. 2009
Publikačná činnosť r. 2010
Publikačná činnosť r. 2011
Publikačná činnosť r. 2012
Publikačná činnosť r. 2013
Publikačná činnosť r. 2014
Publikačná činnosť r. 2015
Publikačná činnosť r. 2016
Publikačná činnosť r. 2017
Publikačná činnosť r. 2018
Publikačná činnosť r. 2019
Publikačná činnosť r. 2020
Publikačná činnosť r. 2021
Publikačná činnosť r. 2022
Publikačná činnosť r. 2023
© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login