Potrebujete poradiť ohľadom

Bakalárskeho štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Magisterského štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Rigorózneho štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Externého štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

Študijní poradcovia

Samozrejme môžeš kedykoľvek kontaktovať i študijného poradcu, ktorý ti isto ochotne pomôže.

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login