Študijný poradca bakalárskeho štúdia

1. - 3. Ročník

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
kancelária: AD315, AC020
tel.:+42141 513 6104 
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Študijný poradca magisterského štúdia

1. - 2. Ročník

Mgr. Eva Leláková, PhD
kancelária: AC027
tel.:+421 415 136 400 
e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login