Pozvánka na eTwinning seminár pre študentov 1.roč. Mgr. št.programu: učiteľstvo AJ/Vk0 - 3.októbra 2023 v učebni AC023

Imatrikulácie pre študentov 1.ročníka Bc. stupňa štúdia: 10. októbra 2023 v aule DATALAN o 14:00 hod.

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné gymnázium,

...

Využi možnosť zvýšiť svoje kompetencie, ohodnotenie či skúsenosti a vedomosti, ktoré využiješ v praxi. Štúdium je časovo flexibilné s trvaním štyri semestre. Fakulta humanitných vied ponúka

...

Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA prichádzajú s ponukou anglického klubu (UNIZAclub) pre deti

...

V mene pani riaditeľky Obchodnej akadémie Martin by sme radi posunuli informácie ohľadom 2 voľných pracovných miest na pracovnú pozíciu učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov pre šikovných

...

Milí záujemci o štúdium na našej katedre a fakulte,

termín podávania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň štúdia bol predĺžený do 30. apríla 2021.

Tešíme sa na Vaše

...

Drahí študenti, uchádzači, ak máte záujem o štúdium na našej fakulte... počas dvoch februárových dní  (05.02. a 09.02.) Vám radi zodpovemie na Vaše otázky týkajúce sa fungovania našej

...

Aj tento rok sa pokúsime zodpovedať všetky otázky našich potencionálnych či budúcich študentov počas Virtuálnych dní otvorených dverí 2020.
...

Drahí študenti a kolegovia,

aj napriek momentálnej situácii Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) stále žije a funguje. Ponúkame Vám program na advent (v prílohe) a pozývame medzi nás.

...

Radi by sme Vás všetkých informovali, že z dôvodu udelenia rektorského voľna na 16. novembra 2020 sa plánované voľby do študentskej časti AS FHV UNIZA presúvajú z pondelka 16. novembra 2020 na

...

Online Deň otvorených dverí na našej katedre a fakulte bude už 11.marca 2020 - v stredu od 16:00 - 20:00. Budeme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky!!!! Online link zavesíme už čoskoro.

...

Prinášame pozvánku našej partnerskej univerzity v Olomouci na medzinárodnú študentskú konferenciu, ktorá sa bude konať 1.apríla 2020. Bližšie info nájdete v pruiloženej pozvánke....

Dňa 28. marca (sobota) 2020 vydavateľstvo

...

Interaktívna prednáška

Pozvánka: Interaktívna prednáška s názvom:

Vážené dámy, vážení páni, rektor Žilinskej univerzity v Žilne pán prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert vďaky, ktorý sa

...

Odborný seminár pre knihovníkov 27.11.2019

Elektronické informačné zdroje -

...

Milí študenti, toutou cestou by sme Vás chceli pozvať na prezenetáciu projektov podporených pomocou grantového systému UNIZA.

...

V rámci týždňa vedy a techniky 2019 sa predstavia so svojimi prednáškami ajnaši kolegovia - Pavlína Fichta Čierna a Matúš Formanek.

...

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav - Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Vás srdečne pozývajú na konferenciu MORÁLNE AUTORITY V NAŠICHRODINÁCH v dňoch 16. – 17.

...

Cieľom konferencie je na základe prezentovaných príspevkov predostrieť účastníkom vedeckej a odbornej komunity

...

Pre návštevníkov podujatia budú v Žiline pripravené dva stánky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prvý z nich sa

...

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás v rámci cyklu vzdelávania určeného VŠ učiteľom UNIZA pozýva na workshop:
 
...

Srdečne Vás pozývame na Online deň Otovrených dverí na našej fakulte a samozrejme aj katedre MKD. Tešíme sa na Vás, vidíme sa na: ...

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr.

...

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku Publishing with Springer Nature určenú predovšetkým vedcom, výskumníkom a doktorandom, ktorá bude pojednávať o možnostiach a

...

PREDNÁŠKA Selmy Parlakay Topbas

Pozvánka na eTwinning seminár pre študentov 1.roč. Mgr. št.programu: učiteľstvo AJ/Vk0 - 3.októbra 2023 v učebni AC023

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login