Prípravné kurzy pre prvákov

Pre vás, ktorí ku nám prichádzate prvýkrát organizujeme prípravný kurz, ktorý vám zabezpečí lepšiu orientáciu na našej fakulte (prostredie fakulty, podporné prostriedky vzdelávania, elektronické vzdelávanie, využívanie knižnice  atď.) a poskytne vám vedomosti, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť vášho štúdia a budete ich každodenne používať pri vyučovacom procese.

Aby sme vám váš príchod a adaptáciu do akademického prostredia čo najviac uľahčili, pripravili sme pre vás sériu prednášok a ukážok praktických zručností,  ktoré musí mať vysokoškolský študent osvojené, a to z nasledujúcich oblastí:

  1. Tvorba pokročilých textových dokumentov
  2. Práca v prostredí MS Excel
  3. Tvorba prezentácií
  4. Nástroje na komunikáciu a organizáciu štúdia (Office 365)
  5. Systém e-vzdelávanie, LDAP, Moodle UNIZA
  6. Citačná etika a zásady jej uplatňovania v prostredí FHV UNIZA
  7. Univerzitná knižnica UNIZA
  8. Informácie o fakulte
  9. Stravovacie zariadenia UNIZA, ubytovanie – internáty

Absolvovanie kurzu je dôležitým predpokladom pre bezproblémové a úspešné zvládnutie štúdia.

Podrobný rozvrh stretnutia posielame najneskôr dva týždne pred začiatkom prípravného kurzu. Samotný kurz sa uskutoční v priestoroch Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za sústredenie je 50,- €Platba prebehne počas prípravného kurzu, podľa poskytnutých informácií, ktoré sa účastníci dozvedia počas kurzu.


 Podrobnejšie informácie o mieste konania rozvrhu Vám budú zaslané na uvedený e-mail, po prihlásení sa na prípravný kurz.

 

 

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login