Katedrová knižnica - PP

Vypožičanie titulu možné len po registrácii v UK UNIZA.

Vyhľadanie konkrétneho titulu je možné aj cez katalóg UK UNIZA cez čiastkovú knižnicu kde vyberiete označenie PP | Katedra pedagogických štúdií FHV UNIZA

Ako vyhľadať tituly čiastkovej knižnice KMKD ?

  • prejdite na adresu www.ukzu.uniza.sk
  • použite odkaz Elektronický katalóg OPAC (druhá položka - oranžové menu)
  • zvoľte rozšírené vyhľadávanie
  • v časti čiastková knižnica zvoľte PP | Katedra pedagogických štúdií FHV UNIZA
  • stlačiť tlačidlo "Hľadať"

Ako vyhľadávať v katedrovej knižnici

Ako vyhľadávať v katedrovej knižnici

Správca katedrovej knižnice: Mgr. PhDr. Eva Škorvagová PhD.

kancelária: AC211
tel.: +421 41 513 6379
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Otváracie hodiny: po dohode so správcom

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login