Vedenie Katedry pedagogických štúdií

Vedúca katedry

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
kancelária: AC217
tel.:+421 41513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

PhDr. Elena Diechová, PhD.

kancelária: AC214
tel.:+421415 136 384
e-mail: elena.diechova@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login