Študijní poradcovia našej katedry

Študijný poradca pre prácu so zdravotne znevýhodnenými

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

kancelária: AC211
tel.: +421 41 513 6379
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login