Členovia katedry

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

e-mail: zlatica.bakosova@fhv.uniza.sk

Zabezpečované predmety:

LS Dejiny dedagogiky 2

Teória výchovy

Matrimoniagogika

Semninár k diplomovej práci: Teória pedagogickej komunikácie

VUPCH zamestnanca

PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.

kancelária: AC212
tel.: +421 41 513 6381
e-mail: vladimir.medvid@fhv.uniza.sk


Zabezpečované predmety:

Pedagogická prax 2

Pedagogická prax 4

logika 1

logika 2

teória argumentácie

štatistické metódy v pedagickom procese

metodológia a logika

využitie IKT v edukačnom procese

pedagogická prax 3

štatistické metódty

VUPCH zamestnanca

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login