Katedra pedagogických štúdií

Vedúca katedry

Mgr. Jana Dzuriaková PhD.
kancelária: AC217
tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Elena Diechová, PhD.
kancelária: AC214
tel.: +421 41 513 6384
e-mail: elena.diechova@fhv.uniza.sk

 

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kpps

Členovia katedry

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.


tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD. -

 kancelária: AC217, 

 Konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 11:00 hod., 

Zabezpečované predmety: ZS - Človek vo vybraných antropologických koncepciách súčasnej filozofie, Face to foce komunikácie, Jazyková kultúra a rétorika; LS - Filozofický seminár k tradícii európskeho myslenia 1, Filozofický seminár k tradícii európskeho myslenia 2, Sociálna etika

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
PhDr. Katarína Rothová
Doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
Dr. Halyna Handzilevska, PhD.
© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login