Aktuality

Podávanie prihlášok na FHV UNIZA

02. august 2022

KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
sekretariát tel.: +421 41 513 6369
e-mail: kps@fhv.uniza.sk

49°12'13.7"N
18°45'21.7"E

    

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login