Spolupracujúce inštitúcie s katedrou

Centrum včasnej intervencie Žilina n. o.

Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri CVI

Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Centrum poradenstva a prevencie

Predmestská 1613
010 01 Žilina

Inštitút zdravého vývinu

Za záhradkami 548
Strečno, 013 24
prevádzka M. R. Štefánika 34
010 01 Žilina

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login