Na študijnom oddelení FHV UNIZA vybavíš najmä:

  • Zápis na štúdium a do ďalších ročníkov štúdia.
  • Potvrdenie o návšteve školy (aj pre potreby rodinných prídavkov).
  • Žiadosť o individuálny študijný plán alebo zmeny v priebehu štúdia.
  • Určenie školného a žiadosť o jeho zníženie alebo odpustenie.
  • Informácie o prospechovom štipendiu.
  • Informácie o možnostiach uznania predmetov absolvovaných na iných univerzít, prípadne v predchádzajúcom štúdiu.

 Zodpovedná študijná referentka pre Mediamatiku a kultúrne dedičstvo:

Viera Habrúnová

tel.: +421 41 513 6112
e-mail: viera.habrunova@fhv.uniza.sk

Študijné oddelenie nájdete na Veľkom Dieli (Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina), budova rektorátu – AD, 3. poschodie, miestnosť AD302 (chodba dekanátu FHV UNIZA)

Kontaktná adresa:
Referát pre vzdelávanie FHV UNIZA v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

tel.: +42141/513 6107
studref@fhv.uniza.sk

Tlačivá na stiahnutie

 

Všetky potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke Fakulty humanitných vied UNIZA, v sekcií ŠTÚDIUM v časti Organizácia štúdia.

 


Iné informácie, ktoré neposkytuje naše študijné oddelenie:

  • Žiadosť o sociálne štipendium – kontaktujte oddelenie pre vzdelávanie – Mgr. Spišákovú, tel. č. +421 41/5135039, e-mail: sona.spisakova@rekt.uniza.sk
  • Informácie o možnostiach ubytovania – kontaktujte pani Kačiakovú, tel. č. +421 41/5131476, email: anna.kaciakova@uniza.sk
© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login