Aktuality

Na Katedre filozofie sa konala ŠVOUČ v odbornej sekcii Výchova k občianstvu a didaktika výchovy k občianstvu

23. máj 2023
Na Katedre filozofie sa konala ŠVOUČ  v odbornej sekcii Výchova k občianstvu a didaktika výchovy k občianstvu

Dňa 26.4.2023 sa na Katedre filozofie Fakulty humanitných vied UNIZA v spolupráci s Katedrou pedago...

Prednáška PhDr. Martina Vavruša, PhD. s názvom Politický marketing

25. apríl 2023
Prednáška PhDr. Martina Vavruša, PhD. s názvom Politický marketing

V rámci spolupráce medzi Katedrou filozofie a Katedrou mediamatiky a kultúrnehodedičstva s...

V mene Katedry filozofie a Fakulty humanitných vied Vás pozývame na diskusiu s p. Petrom Weisom

06. apríl 2023
V mene Katedry filozofie a Fakulty humanitných vied Vás pozývame na diskusiu s p. Petrom Weisom

Vážení členovia akademickej obce, milé študentky, milí študenti, Katedra filozofie Fakulty humanitný...

Predstavujeme Vám novú vysokoškolskú učebnicu, ktorej spoluautorom je doc. RSDr. Jozef Matis, CSc. Základy sociológie.

02. marec 2023
Predstavujeme Vám novú vysokoškolskú učebnicu, ktorej spoluautorom je doc. RSDr. Jozef Matis, CSc. Základy sociológie.

Člen Katedry filozofie pán doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. predstavil v spoluautorstve novú vysokoškols...

Príspevok PhDr. Martina Horemuža, PhD. na medzinárodnej vedeckej konferencii Security forum 2022

06. február 2023
Príspevok PhDr. Martina Horemuža, PhD. na medzinárodnej vedeckej konferencii Security forum 2022

Medzinárodnú vedeckú konferenciu Bezpečnostné fórum organizuje Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty...

Facebook

KATEDRA FILOZOFIE


Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
sekretariát tel.: +421 41 513 6101
e-mail: studref@fhv.uniza.sk

49°12'13.7"N
18°45'21.7"E

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login