O nás

Štúdium prebieha v dennej aj externej forme, v závislosti od konkrétneho študijného programu. Na trojročné bakalárske štúdium nadväzuje dva roky dlhé magisterské štúdium. Vyučujúci vytvárajú mladý a dynamický kolektív, ktorý sa o študenta zaujíma a berie študentov ako svojich mladších kolegov. Veríme, že každý jeden z vás je výnimočnou osobnosťou s konkrétnym životným príbehom a každý s vás sa môže nielen veľa naučiť, ale svojou životnou skúsenosťou tiež obohatiť životy nás ostatných.

Absolventi bakalárskeho študijného programu sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní učitelia. Sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci. Absolventi magisterského študijného programu získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.

Department of Philosophy and Religious Studies

The department was created and established in 2017 as the newest department of the Faculty of Humanities. It provides teaching in various fields – in Pedagogy (teacher’s programs) and in Humanities. The teacher’s programs are called "Civic Education" and "Religious Education" both in combination with another major (English Language and Literature), and both on Bachelor and Masters Level. The program in the scientific field of Humanities, more precisely in the specific field of General Religious Studies is called "Intercultural and Inter-religious Competences and Mediation" is accredited both in Slovak and English Language, so far on Bachelor Level. The Masters Level has been submitted to accreditation process.

The scientific research and publication activities concentrate on philosophy, general religious studies, ethics, Church history, dogmatics and specific didactics. It closely cooperates with educational institutions in Europe, USA, and Asia.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login