Aktuality

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a člen KF na pôde Univerzity Karlovej v Prahe

26. máj 2024
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a člen KF na pôde Univerzity Karlovej v Prahe

V dňoch 22-25.4.2024 sa uskutočnila prvá Erasmus učiteľská mobilita v rámci úplne novej spolupráce s...

ŠVOUČ pod záštitou KF a KPŠ

19. máj 2024
ŠVOUČ pod záštitou KF a KPŠ

Dňa 10.4.2024 sa uskutočnil ďalší ročník tradičnej akcie ŠVOUČ. Študentská vedecká odborná a umelec...

Analýza PhDr. Martina Vavruša, PhD. k prezidentským voľbám 2024

19. máj 2024
Analýza PhDr. Martina Vavruša, PhD. k prezidentským voľbám 2024

V čase predvolebných kampaní ako aj volieb samotných sú Katedra filozofie FHV UNIZA a jej politológo...

Horúca novinka K filozofickej interpretácii raného liberalizmu

29. marec 2024
Horúca novinka K filozofickej interpretácii raného liberalizmu

Predstavujeme Vám vedeckú monografiu člena Katedry filozofie Mgr. Jakuba Šveca, PhD., prodekana pre...

KF v spolupráci s KPŠ pozývajú študentov na ŠVOUČ

10. január 2024
KF v spolupráci s KPŠ pozývajú študentov na ŠVOUČ

Vážené študentky, Vážení študenti, Katedra filozofie v spolupráci s Katedrou pedagogických štúdií Vá...

Rozhovor Mgr. Jakuba Šveca, PhD. pre časopis Kontakt

07. november 2023
Rozhovor Mgr. Jakuba Šveca, PhD. pre časopis Kontakt

Najnovšie číslo fakultného časopisu Kontakt vyspovedalo nášho člena Jakuba Šveca. Celý článok ako aj...

Katedra filozofie Vás pozýva na prednášku doc. Mgr. Ulricha Wollnera, PhD.

06. november 2023
Katedra filozofie Vás pozýva na prednášku doc. Mgr. Ulricha Wollnera, PhD.

Dňa 7.11.2023 sa v miestnosti AF110 o 15:00 uskutoční pod záštitou Katedra filozofie FHV UNIZA a Fa...

PhDr. Martin Vavruš, PhD. bol súčasťou Klubu komunálnej politiky v Rádiu Regina Stred

22. október 2023
PhDr. Martin Vavruš, PhD.  bol súčasťou Klubu komunálnej politiky v Rádiu Regina Stred

V rámci pomaly doznievajúcich povolebných diskusií pridávame ďalší výstup člena Fakulta humanitných...

Mgr. Jakub Švec, PhD. v povolebnej debate v REFRESHER SK

07. október 2023
Mgr. Jakub Švec, PhD. v povolebnej debate v REFRESHER SK

V povolebnej aktivite Fakulta humanitných vied UNIZA a Katedra filozofie FHV UNIZA pokračuje. Jakub...

Náš člen PhDr. Martin Vavruš, PhD. pre MY Žilinské noviny

05. október 2023
Náš člen PhDr. Martin Vavruš, PhD. pre MY Žilinské noviny

Fakulta humanitných vied UNIZA a Katedra filozofie pokračujú v povolebných analýzach pre médiá....

Facebook

KATEDRA FILOZOFIE


Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
sekretariát tel.: +421 41 513 6101
e-mail: studref@fhv.uniza.sk

49°12'13.7"N
18°45'21.7"E

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login