Ako získate Office 365?

 

Office 365 získava každý študent nášho programu automaticky a zadarmo. Pri zápise su mu poskytnutné základné informácie o prihlasovacích údajoch do tohto účtu. Do svojho Office 365 účtu sa dokáže prihlásiť prostredníctvom adresy: https://login.microsoftonline.com. Každý študent disponuje prihlasovacím menom v tvare:

meno.priezvisko@st.fhv.uniza.sk

Svoje prvé heslo sa dozviete pri zápise, resp. počas prípravenho kurzu. Následne doporučujme toto heslo zmeniť.


 

Prečo Office 365?

 

Každá dobrá firma využíva nové, moderné nástroje v procese riadenia a samozrejme v komunikácií. To isté chceme aplikovať i my. Chceme, aby naši študenti využívali novodobé možnosti práce so súborovým priestorm v cloude, kde môžu svoju prácu zdieľať, riadiť, upravovať bez závislosti na svojej polohe. E-mailovú komunikáciu považujeme za jeden z elementárných prvkov elektronickej komunikácie.

 • Office na mobilných zariadeniach s Androidom, iOS alebo Windows Phone
 • Office Online cez webový priehliadač (https://login.microsoftonline.com)
 • 1TB OneDrive
 • automatickú synchronizáciu Vašich súborov medzi viacerými zariadeniami a ich okamžitú prístupnosť z akéhokoľvek miesta prostredníctvom webu

 

Mám technické problémy

 

V prípade, že ste stratili svoje heslo, resp. sa potýkate s inými nevysvetliteľnými technickými problémami, prosím kontaktuje:

Ing. Martin Záborský

Miestnosť: AC319
Telefón: +421 41 513 6115, 6356
 

Ktoré aplikácie môžete využívať ?

 

 • Class Notebook
  Spravujte prípravy na vyučovacie hodiny a obsah kurzov vo svojom digitálnom poznámkovom bloku. Vytvorte pracovný priestor na individuálnu komunikáciu so študentmi.
 • Delve
  Získajte osobné prehľady a relevantné informácie na základe toho, s kým a na akom obsahu pracujete.
 • Dynamics 365
  Zrušte prekážky medzi svojimi obchodnými procesmi a aplikáciami pomocou služby Microsoft Dynamics 365.
 • Excel
  Zvládnite toho viac s nástrojom, ktorý už dôverne poznáte. Objavte údaje, pripojte sa k nim a modelujte ich, analyzujte a vizualizujte.
 • Flow
  Vytvorte pracovné postupy medzi aplikáciami, súbormi a údajmi. Automatizujete tak časovo náročné postupy, aby ste sa mohli zamerať na to, čo príde.
 • Forms
  V priebehu niekoľkých minút môžete vytvárať prieskumy, kvízy a ankety. Pošlite ich komukoľvek a jednoducho zobrazte výsledky v reálnom čase.
 • Kalendár
  Naplánujte a zdieľajte časy schôdzí a udalostí a automaticky dostávajte pripomenutia.
 • Ľudia
  Usporiadajte si kontaktné údaje všetkých svojich priateľov, členov rodiny, kolegov a známych na jednom mieste. Je to rýchlejšie než kedykoľvek predtým.
 • OneDrive
  Ukladajte si súbory na jednom mieste, zdieľajte ich s ostatnými a získajte ich v akomkoľvek zariadení, ktoré je pripojené k internetu.
 • OneNote
  Značte si poznámky kreslením či písaním voľnou rukou alebo na klávesnici. OneNote vám umožní usporiadať a opakovane používať vaše poznámky vo všetkých vašich zariadeniach.
 • Outlook
  Používajte špičkový firemný e-mail a pracujte v plne funkčnom a dôverne známom rozhraní programu Outlook na počítači alebo vo webovom prehliadači.
 • Planner
  Vytvárajte nové plány, usporiadajte a priraďujte úlohy, zdieľajte súbory, chatujte o svojej práci a získavajte aktuálne informácie o jej priebehu pomocou aplikácie Planner.
 • PowerApps
  Vytvárajte mobilné a webové aplikácie pomocou údajov, ktoré už vaša organizácia používa.
 • PowerPoint
  Posuňte svoju prezentáciu na vyššiu úroveň a vytvárajte profesionálne návrhy.
 • SharePoint
  Zdieľajte a spravujte obsah, vedomosti a aplikácie, aby ste zlepšili tímovú prácu, rýchlo dokázali nájsť informácie a bezproblémovo spolupracovali v celej organizácii.
 • Staff Notebook
  Spolupracujte s pedagogickým zborom a zamestnancami a zdieľajte poznámky, politiky, postupy, termíny dokončenia a kalendáre.
 • StaffHub
  Spravujte svoj rozvrh práce online. Žiadajte o voľno, prehoďte si pracovné zmeny a komunikujte priamo so svojimi spolupracovníkmi a nadriadenými.
 • Stream
  Zdieľajte videá z vyučovacích predmetov, schôdzí, prezentácií a školení a ďalšie videá s ľuďmi vo svojej spoločnosti alebo škole.
 • Sway
  Vytvárajte a zdieľajte pútavé interaktívne zostavy, prezentácie, osobné príbehy a ďalší obsah. Sway upraví ich návrh za vás.
 • Teams
  Prispôsobiteľný tímový pracovný priestor s možnosťou chatu v službách Office 365.
 • To-Do
  Urobte si prehľad o tom, čo máte vybaviť, stanovte si priority a dokončite to, čo je v daný deň najdôležitejšie.
 • Úlohy
  Vytvárajte a spravuje úlohy v programe Outlook.
 • Video
  Zdieľajte videá z vyučovacích predmetov, schôdzí, prezentácií a školení a ďalšie videá s ľuďmi vo svojej spoločnosti alebo škole.
 • Word
  Ukážte, ako dokážete písať. Cesta od prázdnej strany po nádherný dokument nebola nikdy ľahšia.
 • Yammer
  Spojte sa so správnymi ľuďmi, zdieľajte informácie s tímami a organizujte projekty so spolupracovníkmi alebo spolužiakmi.
© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login