Študijní poradcovia bakalárskeho štúdia

1. - 3. ročník

PhDr. Martin Vavruš, PhD.

kancelária: AC215
e-mail: martin.vavrus@fhv.uniza.sk

Študijní poradcovia magisterkého štúdia

1. - 2. ročník

Mgr. Jakub Švec, PhD.

kancelária: AC219
tel.: +421 41 513 6368
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login