Členovia katedry

PhDr. Martin Horemuž, PhD.

 

Kancelária: AC216
Tel.: +421 41 5136351
E-mail: martin.horemuz@fhv.uniza.sk
Konzultačné hodiny: pondelok od 10:00 do 12:00 alebo po predchádzajúcej dohode emailom


Pracovné zaradenie: univerzitný docent

Popis vedecko výskumnej práce a pedagogické zameranie

Zabezpečované predmety:

Verejná správa a politika

Európska únia

Politikum štátov V4

Úvod do politológie

Politický vývoj a integračné procesy SR po roku 1993

VUPCH zamestnanca

Vedecký profil zamestnanca

rg

Mgr. Jakub Švec, PhD.
Prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
Doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
Doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.
PhDr. Martin Vavruš, PhD.
© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login