Vedenie Katedry filozofie

Vedúci KF

Mgr. Jakub Švec, PhD.
kancelária: AC209
tel.: +421 41 513 6368
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login