Vedenie Katedry filozofie

Poverený vedením katedry

PhDr. Martin Horemuž, PhD.
kancelária: AC216
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: martin.horemuz@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login