Prednáška PhDr. Martina Vavruša, PhD. s názvom Politický marketing

V rámci spolupráce medzi Katedrou filozofie a Katedrou mediamatiky a kultúrnehodedičstva sa uskutočnila 12. apríla 2023 prednáška PhDr. Martina Vavruša, PhD. s názvom Politický marketing. Prednášky sa zúčastnili študenti KMaKD počas predmetu Moderné formy marketingovej komunikácie a študenti KF ako súčasť predmetu Politické ideológie. Študenti boli oboznámení s dôvodmi, prečo je dôležité pre politický subjekt, ale aj pre kandidátov v rôznych typoch volieb poznať demografickú štruktúru cieľovej skupiny, na ktorú sa chcú zemarať vo svojej politickej komunikácii a vo volebnej kampani. Ďalej sa dozvedeli ako by malo vyzerať atraktívne logo, z čoho by mali vychádzať farby používané konkrétnymi politickými subjektmi, ako pripraviť politický míting tak, aby zaujal občanov, či navrhnúť rezonujúce volebné heslo. Taktiež získali poznatky o tom, ako je možné zistiť mieru atraktivity marketingových materiálov ako sú napr. logá, volebné heslá, námety bilboardov, citylightov, buletínov či videospotov.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login