V mene Katedry filozofie a Fakulty humanitných vied Vás pozývame na diskusiu s p. Petrom Weisom

Vážení členovia akademickej obce, milé študentky, milí študenti, Katedra filozofie Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline Vás touto cestou pozýva na besedu s p. Petrom Weisom, ktorá sa uskutoční dňa 17. apríla 2023 o 11tej hodine v Koncertnej sále Fakulty humanitných vied. Podujatím Vás bude sprevádzať vedúci Katedry filozofie Mgr. Jakub Švec, PhD. Tešíme sa na Vašu účasť.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login