Predstavujeme Vám novú vysokoškolskú učebnicu, ktorej spoluautorom je doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Základy sociológie.

Člen Katedry filozofie pán doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. predstavil v spoluautorstve novú vysokoškolskú učebnicu s názvom Základy sociológie. Vybrané problémy zo sociológie pre nesociológov - študentov učiteľstva. Publikáciu si môžete zadovážiť na Katedre filozofie.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login