Príspevok PhDr. Martina Horemuža, PhD. na medzinárodnej vedeckej konferencii Security forum 2022

Medzinárodnú vedeckú konferenciu Bezpečnostné fórum organizuje Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 15 rokov. Vedecké zameranie konferencie sústreďuje pozornosť predovšetkým na otázky bezpečnosti, vzdelávania a výskumno-metodologického vývoja v bezpečnostných štúdiách, aktuálnu problematiku bezpečnostnej politiky, úlohy, príležitosti, výzvy a perspektívy inštitúcií, ktorých sa bezpečnostná politika bezprostredne dotýka. Už tradične je súčastou publikácie z tejto akcie aj článok nášho člena PhDr. Martina Horemuža, PhD. s názvom: SOME ISSUES OF THE CURRENT SECURITY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION

ODKAZ: https://www.fpvmv.umb.sk/.../16316/security-forum-2022.pdf

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login