Predstavujeme novú monografiu v spoluautorstve pána prof. Ing. Ľuboša Rojku, PhD. s názvom Príbeh troch kráľov.

Príbeh troch kráľov - monografia s pútavým vizuálom a fotodokumentáciu, ktorej cieľom je priblížiť čitateľovi a vysvetliť teologickú podstatu toho, čo sa ľudovo nazýva Sviatok troch kráľov, hlbšie vysvetliť dejiny ich uctievania cez európske umenie a katedrálu v Kolíne nad Rýnom, a priblížiť ich uctievanie na Slovensku, spolu s viacerými zaujímavými dejinnými, kultúrnymi, architektonickými a umeleckými súvislosťami. Autori: Prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD, doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login