Vianočná charitatívna zbierka pre pomoc seniorom

Vianočná charitatívna zbierka pre pomoc seniorom sa bude konať od 5.12. do 15.12.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login