Vianočný príbeh Troch kráľov Východu

Fakulta humanitných vied UNIZA, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra filozofie FHV UNIZA pozývajú všetkých študentov a zamestnancov ako aj verejnosť na besedu "Vianočný príbeh troch kráľov z východu", ktorá sa uskutoční dňa 1.12. o 15:30 u Univerzitnom pastoračnom centre v Paľovej búde na I. poschodí. Prednáška je súčasťou projektu VEGA, ktorý je vedený pod taktovkou člena Katedry filozofie p. profesora Ľuboša Rojku. Prednášku o príbehu troch kráľov prednesie prof. Ľuboš Rojka a doc. Miloš Dudáš z Katedry mediamatiky. Všetkých srdečne pozývame na priateľské posedenie. O občerstvenie je postarané.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login