Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 2/2015

Editoriál

DŽUGANOVÁ, Daniela - SADLOŇOVÁ, Zuzana:
Elektronické publikovanie a akademické knižnice (na príklade Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove

KOŽUCHOVÁ, Darina:
Integrácia Národnej technickej knižnice v Prahe s Ústrednoz knižnicou VŠCHT ako model pre prípadné ďalšie integrácie

KADNÁROVÁ, Mária - DŽUGANOVÁ, Daniela: Budeme mať digitálne akademické knižnice?

KRJAKOVÁ, Iveta - BABICOVÁ, Zuzana: Vyžaduje si digitálna knižnica digitálneho knihovníka?

REŠETOVÁ, Kvetoslava - OTČENÁŠ, Jaroslav - ZÁVACKÝ, Pavol:
Význam štrukturálnych fondov pre budovanie infraštruktúry akademických knižníc

BELLÉROVÁ, Beáta: Bibliometrické služby akademických knižníc?

ŽITŇANSKÁ, Mária - SEGEŠOVÁ, Ľubica - VAŠKOVÁ, Eva - SLIACKY, Michal - HERDA, Roman:
Ak uložíte ZRKADLO na správne miesto, poskytne kvalitný ODRAZ

ZÁVADSKÁ, Valéria: Národný projekt je ukončený, a čo ďalej?> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.