Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 4/2015

Editoriál

KATUŠČÁK, Dušan: Odbor knižničné a informačné štúdiá a knižnično-informačná veda

GRECMANOVÁ, Helena: Od čtenářské k digitální gramotnosti

KONVIT, Milan: Informačné priestory

GRUPAČ, Marián: Efektívne a tvorivé písanie II.

STOLÁRIK, Marián Mark: Slovenské prisťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870-2010)

KATUŠČÁK, Dušan: Moderná a postmoderná dokumentológia a bibliografia

MAJEROVÁ, Jarmila: Organizácia poznania 1

PITOŇÁKOVÁ, Slavka: Public relations vzdelávacích a výskumných inštitúcií

KATUŠČÁKOVÁ, Marcela - ZÁBORSKÝ, Martin: Od surových dát k prvým náčrtom trendov vo vzdelávaní knižnično-informačných vied

Podujatia - správy

PALKECHOVÁ, Marcela: Konferencia Digitálna knižnica 2015, Jasná

MURGAŠOVÁ, Veronika: Konferencia Šlachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu, Banská Bystrica> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.