Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2021

Médiálna produkcia a sociálne siete

ORBAN Karol: Esteticko-antropologické aspekty filmového diela Transylvania

KRAJČOVIČ Peter: Mediálna analýza a analýza reklamných výdavkov lídrov vybraných politických strán na sociálnej sieti Facebook

KRAJČOVIČ Peter: Analýza počtu sledovateľov a reakcií na príspevky vybraných politikov na sociálnej sieti Facebook

Pandémia COVID-19 a médiá

MASAŘOVÁ Klára – ANDROSCH Nela Helena: Jak se koronavirus stal hnacím motorem online vzdělávání

KRAJČOVIČ Peter: Analýza mediálnych výstupov a výsledkov vyhľadávania na tému koronavírus

ORLOVÁ Dominika – SOMR Matej: Pandémia a úloha médií: Neadekvátny prístup tvorcov mediálneho obsahu v čase krízy

Inovácie

LOUČANOVÁ Erika: Štruktúra aktivít na jednotlivých ekonomických úrovniach z pohľadu inovácií

Recenzie

SOMR Matej: Keď médiá znevažujú národný poklad alebo Bez jazyka a reči, niet mediálneho sveta


> späť na titulnú stranu


Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.