Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2019

Mediálne štúdiá

ANTOLOVÁ, Silvia: Význam dávania darčekových predmetov v marketingovej komunikácii

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

FILIP, Vladimír: Neformálne vzdelávanie prostredníctvom náučno vzdelávacieho chodníka

MAJEROVÁ, Jarmila: Zelené knižnice – výzva aj pre slovenské knižnice

MURGAŠOVÁ, Veronika: Rizikové faktory digitalizácie rukopisnej korešpondencie

POLÁKOVÁ, Ivana: Predstavujeme našu prvú slovenskú živnostenskú univerzitu

VALJAŠKOVÁ, Alena: Terminológia a teoretické poznatky rozvoja kultúrneho priemyslu v kontexte EÚ a Slovenska

Informačno-komunikačné technológie

HNAT, Adam: Využitie digitálnych technológií vzhľadom na zvyšovanie návštevnosti v pamäťových inštitúciách

Študentská časť

PRUDOVIČ, Marek: Rímska ústava v období dominátu (Rímska ústava obdobia cisárstva – 3. časť)

Recenzie

HNAT, Adam: Regrutová, Lenka: Pôvodná televízna dramatická tvorba pre deti a mládež na Slovensku

ŠUSTEKOVÁ, Erika: Rusnák, Juraj (ed.): Elektronický mediálny text a detské publikum

Správy z podujatí

KIANICOVÁ, Katarína: 21. zasadnutie Národnej komisie pre služby Slovenskej národnej knižnice v Martine

KIANICOVÁ, Katarína: Odborný seminár - Ochrana fotografií a súvisiacich predmetov z plastu

FILIP, Vladimír: TLIB - inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi

MARCINOVÁ, Júlia: Seminář Historie odívaní

MARCINOVÁ, Júlia: Textil v muzeu / Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa


> späť na titulnú stranu


Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.