Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2016

Editoriál

Výskum metód ochrany kultúrneho dedičstva

BUKOVSKÝ, Vladimír - HÝLLOVÁ, Michaela – KIANICOVÁ, Katarína: Stálosť farebnej fotogafie Kodak a ink-jetového farebného obrazu

KIANICOVÁ, Katarína – BUKOVSKÝ, Vladimír: Reprodukovateľnosť farieb farebnej fotografie kodak a fuji

Mediálne a výtvarné štúdiá

PITOŇÁKOVÁ, Slavka: Mediamatika, kultúrne dedičstvo a médiá

ANTOLOVÁ, Silvia: Grafický dizajn na vysokých školách

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Riznerov odkaz pre súčasnú bibliografiu

Podujatia – správy

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

MURGAŠOVÁ, Veronika: Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti

MURGAŠOVÁ, Veronika: Konferencia Kultúrne dedičstvo a identita

Bakalárske a diplomové práce 2014/2015

MAJEROVÁ, Jarmila: Bakalárske práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 na katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva

MAJEROVÁ, Jarmila: Diplomové práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 na katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.