Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2020

Knižná kultúra

CHALUPEKOVÁ Dana: Stredoveké iluminácie v knižnej kultúre

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

MARCINOVÁ Júlia – VALJAŠKOVÁ Alena: Vojvodinskí Slováci - historické súvislosti a reflexie ich príchodu na Slovensko

SIHELNÍKOVÁ Zuzana: Stratená perla baróna Poppera a grófa Ballestrema. Pátranie po neznámej minulosti historickej budovy v Čadci

LAUČEK, Anton: 27. október 1907 – deň tragédie v Černovej. Národný a sociálny útlak ako predzvesť udalostí

Kultúrny a kreatívny priemysel

VALJAŠKOVÁ Alena: Analýza činnosti vybraných verejných knižníc Žilinského samosprávneho kraja a ich výročných správ z pohľadu ľudského kapitálu a ekonomických výnosov

SOMR Matej: Rádio v šate 21. storočia: Transformácia tradičného média do digitálnej podoby

Marketing

LOUČANOVÁ Erika: Kultúrne dedičstvo ako súčasť inovačnej kapacity pre ekologické inovácie

ORLOVÁ Dominika: Diferenciácia pojmov marketing a reklama

Správy z podujatí

SOMR Matej – VALJAŠKOVÁ Alena: Seminár Argumenty proti agresii


> späť na titulnú stranu


Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.