Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2018

Editoriál

Mediálne a výtvarné štúdiá

LAUČEK, Anton: Účinkovanie privátnych televíznych masmédií

ANTOLOVÁ, Silvia: Propagačné predmety ako súčasť komunikačného marketingového mixu

Informačno-komunikačné technológie

VOJTOVÁ, Erika: Teoretické aspekty informačnej vojny v IKT

HNÁT, Adam: Možnosti využitia informačno-komunikačných technológií v múzeách

ZÁBORSKÝ, Martin: Metódy strojovej organizácie kolekcie dokumentov

FILIP, Vladimír: Praktická ukážka využitia informačno-komunikačných technológií vo vzťahu verejná správa – občan

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

MARCINOVÁ, Júlia: Odevná kultúra urbánneho prostredia Žiliny v medzivojnovom období v kontexte prezentácie a ochrany kultúrneho dedičstva

Študentská časť

PRUDOVIČ, Marek: Vývoj rímskej ústavy a vznik principátu> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.