Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 2/2020

Vedecká komunikácia a intelektuálne dedičstvo

AUGUSTÍNOVÁ Eva: Korešpondencia slovenských osobností – koniec projektu i začiatok ďalšieho výskumu

Nové médiá vo vzdelávaní

URBAN Martin: Elektronické edukačné platformy ako možný prostriedok udržiavania folkloristickej činnosti v dištančnom vzdelávaní

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

MARCINOVÁ Júlia: Vybrané osobnosti prezentujúce vojvodinský folklór na Slovensku

Manažment

LOUČANOVÁ Erika: Ekologické inovácie a mediamatika v kontexte trvalo udržateľného rozvoja

Správy z podujatí

SOMR Matej: ContentFruiter: Unikátny obsah zaručí úspech v online priestore


> späť na titulnú stranu


Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.