Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 2/2017

Editoriál

Výskum metód ochrany kultúrneho dedičstva

BUKOVSKÝ, Vladimír - ŠVEHLOVÁ, Mariana - CHOVANCOVÁ, Zuzana:
Reprodukovateľnosť farieb v dvoch technologicky rozdielnych výstupoch

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

GRUPAČ, Marián: Percepcia konfesionálneho textu v kontexte literárnej tradície a vývoja slovenčiny

PITOŇÁKOVÁ, Slavka: Regionálna tlač ako kronika regionálnych udalostí

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Literárna, publicistická a vydavateľská činnosť na Kysuciach od konca 18. do polovice 20. storočia

KOZEJOVÁ PALKECHOVÁ, Marcela: Návrh univerzitného digitálneho repozitára

MURGAŠOVÁ, Veronika: Knižná väzba v procese digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva

Študentská príloha

PRUDOVIČ, Marek: Dezinterpretácia a vedomá manipulácia v spravodajstve> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.