Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2015

Editoriál

Dokumentácia kultúrneho dedičstva

GACÍKOVÁ, Zuzana: Slovesný folklór ako prejav živej pamäti slovenského národa. 1. časť

Výskum techník vedeckej komunikácie

MURGAŠOVÁ, Veronika – PALKECHOVÁ, Marcela: Digitálny objekt v Centre excelentnosti Pamäť Slovenska

RUSINKOVÁ, Jana: Aplikácie text miningových metód

JŮNOVÁ, Elena: Využívanie právnych metadát v digitálnych repozitároch

Výskum techník vedeckej komunikácie

PLEVKOVÁ, Lenka: Spracovanie spôsobov sprístupňovania a prezentácie digitálnych objektov. 1. časť

Výskum metód ochrany kultúrneho dedičstva

BUKOVSKÝ, Vladimír – KIANICOVÁ, Katarína: Obrazové kultúrne dedičstvo - fotografia

Podujatia – Správy

GRUPAČ, Marián – POLÁKOVÁ, Ivana: Bibliotéka 2014 – Denníky ako literárny artefakt

Aktuality – Oznamy> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.