Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 1/2014

Editoriál

Výskum techník vedeckej komunikácie

KONVIT, Milan: Digitálny informačný priestor

KONVIT, Martin: K problému dôsledného vyhľadávania držiteľov autorských práv pri osirelých dielach

Výskum metód ochrany kultúrneho dedičstva

HÝLLOVÁ, Michaela – KIANICOVÁ, Katarína – BUKOVSKÝ, Vladimír:
Vlastnosti a preventívna ochrana farebných dokumentov. Časť 1. Teória farieb a farebné modely v praxi

HÝLLOVÁ, Michaela – KIANICOVÁ, Katarína – BUKOVSKÝ, Vladimír:
Vlastnosti a preventívna ochrana farebných dokumentov. Časť 2. Atramentová tlač a jej archívna stálosť

BUKOVSKÝ, Vladimír: Obrazové kultúrne dedičstvo – farebná fotografia

BOĎOVÁ, Anna: Knižná väzba – ako jeden z prvkov ochrany dokumentov

Prezentácia kultúrneho dedičstva v nových médiách

GRUPAČ, Marián: Ján Červeň – mysliaci v cítení, preciťujúci myslenie> späť na titulnú stranu

Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.